Pogotowie techniczne

Pogotowie techniczne – awarie po godzinach pracy Spółdzielni oraz w dni wolne i świąteczne


Całodobowe pogotowie techniczne – tel. 502 050 406 lub 797 713 626 (dot. usterek energii elektrycznej, wodno - kanalizacyjnych i instalacji centralnego ogrzewania);

Strony w dziale:

W tym dziale: