Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

W wyniku wyborów dokonanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Pasjonaci" wybrano Zarząd w poniższym składzie:

1. Andrzej Świrko - Przewodniczący Zarządu

2. Katarzyna Śliwiak - Zastępca Przewodniczącego 

3. Lucyna Fogel - Skarbnik 

4. Marzena Moraczewska - Sekretarz 

5. Edyta Bednarska - Członek 

oraz Komisję Rewizyjną:

1. Irena Święcicka 

2. Jarosław Podgórski 

3. Waldemar Jończyk 

Strony w dziale:

W tym dziale: