"Wakacje z przygodą"

                                                                                                   

Na podstawie umowy o realizację zadania publicznego nr LM.525.7.2022.PF zawartej między Gminą Kalino reprezentowaną przez Burmistrza Karlina Waldemara Miśko a Stowarzyszeniem „Pasjonaci”, przyznano Stowarzyszeniu środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł na realizację zadania pod tytułem: „Wakacje z przygodą”.

Projekt obejmuje przeprowadzenie z dziećmi w Klubie osiedlowym w Karlinie zajęć plastycznych, krawieckich, rękodzielniczych oraz sportowych. 
Zadanie winno być zrealizowane w okresie od 27.06.2022 roku do 31.08.2022 roku.

prace plastyczne
prace rękodzielnicze
worki wykonane przez uczestników
zajęcia krawieckie 1
zajęcia krawieckie
zajęcia malarskie
zajęcia plastyczne 1
zajęcia plastyczne1
zajęcia plastyczne2
zajęcia plastyczne3
zajęcia ruchowe
zajęcia ruchowe1

Strony w dziale:

W tym dziale: