Głowice termostatyczne w budynkach BSM

Głowice termostatyczne w budynkach BSM

Według Regulaminu zasad rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie § 21 ust. 8 Głowica termostatyczna przy grzejniku musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690) tj. umożliwiać użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury nie niższej niż 16oC.

Montaż głowicy termostatycznej daje użytkownikowi możliwość ustawienia za pomocą pokrętła oczekiwanej temperatury pomieszczenia. Pokrętło ustawia się na stałą pozycję, gdyż zawór termostatyczny samodzielnie dba o utrzymanie odpowiedniej temperatury. Wbudowany czujnik mierzy temperaturę w pomieszczeniu i na bieżąco porównuje z ustawieniem pokrętła. Jeśli temperatura pomieszczenia wzrasta, głowica termostatyczna powoduje zmniejszenie dopływu ciepłej wody do grzejnika. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spada, zwiększa dopływ ciepłej wody do grzejnika. Brak głowicy termostatycznej uniemożliwa ustawienie optymalnej temperatury.

Brak głowic termostatycznych z ograniczeniem minimalnej temperatury od 16oC, powoduje spadek temperatury poniżej wymaganej, a co za tym idzie wychładzanie mieszkań, w których są zamontowane. Wychłodzone mieszkanie z kolei jest ogrzewane przez cieplejsze pomieszczenia
i lokale sąsiadujące, ciepło bowiem przenika przez przegrody budowlane ze środowiska cieplejszego do chłodniejsego, jest to działanie na szkodę sąsiadów, którzy płacą ze zużyte ciepło.

Wychładzanie mieszkań a tym samym przegród budowlanych prowadzi do powstawania zawilgoceń w mieszkaniu. Ponieważ para wodna osadza się na chłodnych przegrodach, skrapla i prowadzi do zagrzybienia ścian. Dlatego apelujemy do przestrzegania postanowień  zawartych wyżej wymienionym regulaminie.

Strony w dziale:

W tym dziale: